Den 1. august er der brug for alle de guider, der kan komme. Der kommer mange, der skal se pumpestationen.