-  marts 2020  - Generalforsamlingen udsat indtil videre .