Lammefjordens Historiske Forening

Lammefjordens Historiske Forening – L H F – 

er startet den 6.maj 2015.

Nykøbingvej 128, - 4300 Holbæk

CVR: 36645911      Bank:  5292 - 0000146678

Foreningens formål er formidling af Lammefjordens historie samt arbejde for bevarelse af den historiske del af bygningerne med de tilhørende historiske tekniske anlæg på Audebo pumpestation og på Lammefjorden.

Medlemskab kan opnås ved henvendelse til foreningens bestyrelse, som indstiller til godkendelse .

Kontingent 50 kr. årligt

Bestyrelsen:

Formand:  Bente Eskesen, benteeskesen@yahoo.dk

Kasserer: Henrik Madsen

Medlem: Arne Fjordgaard Andersen

Medlem: Freddy Harthimmer

Medlem: Anders Kristensen

Medlem :  Vagn M Pedersen

Medlem: Niels Ole Andreasen

Suppleant: Susanne Kristensen

Suppleant: Kirsten Fjordgaard Andersen DER ER INDGÅET PARTNERSKABSAFTALE MED 

GEOPARK ODSHERRED   


Geopark Odsherred