Aktiviteter 2023

             Vi er i gang med en større renovering af bygningen. 
           Bygningen skal føres tilbage til 1874 niveau indvendig. 

Derfor foregår arrangementer i Adelers Huse.