Formandens beretning 2019

 

·         LHF har haft 3 bestyrelsesmøder samt adskillige møder på kryds og tværs siden generalforsamlingen d. 12/5-2019, derefter satte Coronaen en stopper for flere, som ellers var tænkt.

 ·         Der er indgået en partnerskabsaftale mellem LHF og Geopark Odsherred, omhandlende formidling af Lammefjordens historie - løbende fra d. 1/7-2019 til udgangen af 2021.

 ·         LHF bidrog med to arrangementer i forbindelse med Geopark Festivalen - det første med ca. 1.000 gæster - og det mere beskedne med ca. 200 gæster.  

 ·         I løbet af sommeren stod LHF igen for 2 stk. "Åbent Hus" arrangementer med foredrag og omvisning - og 1 stk. "Åbent Hus" arrangement med hele udtrækket i form af musik, skuespil, foredrag og omvisning.

 ·         Der har været 55 omvisninger.

 ·         LHF stod for en meget vellykket "Grand Cru Kåring's dag" - hvor ca. 175 gæster hyggede sig.

 ·         LHF har haft møde med folk fra "Istidsruten" ang. samarbejde om skiltning. Vi venter på en tilbagemelding fra dem.

 ·         LHF's arbejdsomme Frank Wiehe Knudsen har nu fyldt arkivalier i 86 æsker og er nået frem til regnskabet for 1994. Det er aftalt med Henrik Madsen, at arkivalierne senere kan offentliggøres via foreningens hjemmeside. Frank er i gang med uddannelsen som arkivleder og har nu gennemgået 3 af de 5 krævede moduler. 4 modul blev udsat på grund af corona.

 ·         LHF søgte Velux Fonden og fik kr. 90.000,-, som er blevet brugt på teknisk udstyr i form af projektorer, pc'er, spots, tv apparater osv. Dette har højnet museumsstandarten på Audebo Pumpestation betydeligt!

 ·         Fondsansøgninger blev sendt til A.P. Møller Fonden og Real Dania. A.P. Møller Fonden vendte desværre tilbage med et afslag. Begrundelsen var, at Fonden havde støttet mange projekter i Odsherred den sidste tid. Nu venter vi i spænding på svar fra Real Dania.

 ·         LHF har haft møde med Asnæs Løbeklub (ALK) ang. afholdelse af løb langs kanalerne, bl.a. et maratonløb. ALK er meget interesseret og kommer med et oplæg. Men alt er vendt på hovedet i denne tid, så vi må nok tænke anderledes.

 ·         Det gennemhullede skilt ved vejkrydset Gislingevej - Aspagårdsvej, er udskiftet med et smukt og mere informativt skilt.

 ·         LHF har fået tilladelse til at indrette et lokale på 1. sal i administrationsbygningen. Arne & Vagn er godt i gang med at indrette lokalet. Slotsgården har leveret inventar. Stor tak til dem.

 ·         Henrik Madsen har oplyst følgende:

 * Antal besøgende i 2019: 2372 (rekord indtil videre)

* Underskud på kr. 40.805 (Hovedsaligt på grund af udlæg til Velux Fonden)

* Samlet beholdning 31/12 2019 kr. 162.274

 ·         Afslutningsvis vil bestyrelsen gerne takke alle frivillige i foreningen for et stort stykke arbejde.

 

Bente Eskesen

Formand