Vil du prøve din viden så se disse sider.  

Den inddæmmede del af Lammefjorden ligger ligesom i en gryde med højdedrag omkring fjorden, se figur 1. Fra højdedragene strømmer regnen ned mod fjorden både på jordoverfladen og som grundvand i jorden.

Ingeniørkaptajn Carl Brunner[1] var smart, da han foreslog at der blev gravet en ca. 40 km lang landkanal langs bredden af Lammefjorden, landkanalen bliver til daglig kaldt ringkanalen. Vandet fra de højere liggende områder ville så blive opfanget af ringkanalen og skulle ikke pumpes ud, men af sig selv strømme ud i Isefjorden. Så det blev kun nedbøren over den inddæmmede del af Lammefjorden, der skulle pumpes væk af pumpestationen i Audebo.

lammefjordenjpg

Figur 1 Lammefjordens afstrømningsområde tegnet som sort linje.

Det samlede afstrømningsområde[2] er ca. 43.900 td. land (tønder land, gammel dansk areal enhed).

Det inddæmmede areal udgør ca. 10.200 td. land.

Ringkanalen skal fjerne nedbøren fra det samlede afstrømningsområde minus det inddæmmede areal = 43.900 – 10.200 td. land = ________________________ td. land. (I)

1 td. land = 5.516 m² = 0,5516 ha. 1 ha = 10.000 m².

Årlig nedbør (2016) Lammefjorden = 526 mm

2015 652 mm

2014 526 mm

2013 438 mm

2012 490 mm

Middelværdi = ________________ mm nedbør = _______________ m nedbør.

Afstrømningsområde (I) til ringkanalen =                                                 m² (II)

Areal afstrømning (II) x nedbør i m = ________________m³ nedbør, som skal løbe ud gennem ringkanalen.

1 m³ vand = 1 tons vand. Så der skal strømme _______________ tons vand ud gennem ringkanalen.

Inddæmmet areal (Lammefjorden) =                                           m²

Areal inddæmmet x nedbør i m =                                                 m³ som skal løbe ud gennem den 40 km lange pumpekanal og pumpes ud i Lammefjorden ved Audebo pumpestation. Men nedbøren er også blevet opsamlet i grøfterne og der igennem ledt frem til pumpekanalen.

 

For lokalpatrioter: Lammefjordens afstrømningsområde strækker sig til Stokkebjerg skov nord for Jyderup og Kølleå som starter kun 500 m øst for Jyderup. Søen i Jyderup, Skarresø, afvandes til Halleby å.

Øst for Stigs Bjergby starter Kobbelå, som via Tuse å løber ud i Holbæk fjord.

Afstrømningsområde. De hvide streger markerer vandskellene omkring

to vandløb. Pilene angiver nedbørens og grundvandets bevægelsesretning. Nucleus 2005.

lammefjorden 2jpg

[1] Carl Brunner blev i 1872 ansat som teknisk sagkyndig og skulle undersøge om det var muligt at inddæmme Lammefjorden.


[2] Det landområde hvorfra al nedbør strømmer til samme vandløb, sø eller havområde, enten som overfladisk afstrømning eller som grundvandsafstrømning. Den Store danske.

 
Opgaver til museet Audebo pumpestation: Bliv klogere på Lammefjorden.


Du kan finde svar ved at gå rundt i udstillingen. Start lige inden for døren og gå til venstre.

1 Hvem fandt på at Lammefjorden skulle udtørres? ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________.

2 Hvornår startede man inddæmningen af Lammefjorden? __________________________________.

3 Er der andre inddæmmede områder i Vestsjælland? Hvilke? _______________________________

  _________________________________________________________________________________.

4 Da dæmningen skulle fyldes op, blev fyldet kørt på tipvogne – Hvem trak tipvognene?

  _________________________________________________________________________________.

5 Hvor lang er dæmningen? A) 1 km ____   B) 1,5 km ____   C) 2,2 km ____ (sæt kryds)

6 Hvor lang er landvandskanalen (kanalen rundt om Lammefjorden)? _________________ km.

7 Hvordan tømte man Lammefjorden for vand?

1)       med spande ____     2) med vandhjul ____     3) med snegl ____ (sæt kryds)

8 Hvad fandt man på den gamle havbund, da vandet var pumpet væk? _________________________.

9 Da man opdyrkede jorden – hvad trak så vogne og redskaber? ______________________________.

10 Hvordan boede familien Søren Andreasen i deres første fem år på Lammefjorden? ___________

  _________________________________________________________________________________.

11 Kan du gætte hvad stregerne på gulvet midt i museet forestiller? ___________________________.

12 Hvilke afgrøder er Lammefjorden kendt for? ____________________________________________.

13 Er der en togstation på Lammefjorden? ________________________________________________.

14 År 1907 blev der bygget en meget stor bygning i Fårevejle. Hvad var det? _____________________.

15 Hvilket år var Audebo dæmningen ved at bryde sammen? _________________________________.

16 Der står 2 store træklodser med håndtag på i værkstedet. En af almindelig træ og en af jern-

  træ. Hvad vejer klodsen af almindelig træ ____ kg, hvad vejer klodsen af jerntræ ____ kg.

 17 Hvilket årstal står der på den gamle pumpe? ________.

18 Du står i mellemgangen, hvor stor forskel er der på vandoverfladerne, når du ser ud af vinduet?

A)     2 – 3 m ____,   B)   7 – 7,5 m ____,   C)   8 - 9 m ____ (sæt kryds).

19 Når de 2 pumper arbejder samtidig, hvor mange liter vand tror du de kan pumpe op pr. sekund?

1)       Ca. 4.000 L ____   2)   ca. 2.000 L ____   3)   ca. 100 L ____ (spørg evt. Guiden, sæt kryds).

20 Hvor stort et område udgør Lammefjorden? Spørg evt. guiden.

1)       Som 1/3 af Amager ____   2)   som 2/3 af Amager ____   3)   som hele Amager ____ (sæt kryds).

Vi håber du fik udbytte af turen gennem udstillingen.

Navn: _________________________________ adresse ________________________________