850 gæster fra FIM på besøg i 1. august 2019

Alle var parate til at modtage gæsterne. Det blev en spændende dag med mange oplevelser for alle. 

FIM står for : Fédération Internationale de Motocyclisme 

Af besøgene var der 850 i 13 store busser og 3 dobbeltdækker.