De gamle portes udløb er fyldt op med alt muligt.
Gulvet tages op 3. januar 2023